Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om het te helemaal door te lezen. Maar in kort wil ik je aangeven dat de eventuele gegevens die ik van jou en door jou krijg bij mij in veilige handen zijn.


Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Jacqueline Kint, de eigenaar van Krachtig Kint, gevestigd in Etten-Leur, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 57032971.


Waarom ik jouw gegevens bewaar

Jouw contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer en social media accounts) zijn voor mij en voor mij alleen. Ik gebruik deze om contact met jou te houden tijdens de periode van begeleiding.

Door het contactformulier in te vullen en te verzenden vanaf de website www.krachtigkint.nl geef je mij je naam, emailadres en eventueel telefoonnummer. Deze gegevens gebruik ik alleen om contact met je op te nemen en verder te communiceren. Ik gebruik je gegevens niet voor andere doeleinden. Zie je er na een oriëntatie van af.  Dan verdwijnen jouw gegevens direct uit mijn systeem.

Vraag je mijn Krachtige Tips aan via de website. Dan is het nodig om je voornaam en e-mailadres in te vullen. Deze heb ik nodig om de tips naar je toe te kunnen sturen. Je komt hiermee niet automatisch op mijn mailinglijst voor een nieuwsbrief, tenzij je me daarvoor toestemming hebt gegeven.

 

Verwerken persoonsgegevens

Mocht je ja zeggen op werken met mij (of het nu om therapie, coaching, workshops, training of welke dienst dan ook van Krachtig Kint gaat) dan vraag ik je waarschijnlijk om meer gegevens. Bijvoorbeeld in een inschrijfformulier of tijdens een gesprek. Alles wat geschreven en gezegd is blijft bij mij. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking. En mocht het eens nodig of zinvol zijn dat ik informatie over of van jou doorgeef dan is dat uiteraard alleen met jouw toestemming.

Gegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) worden verstrekt door de ouder of verzorger. Ik verwerk alleen de persoonsgegevens van minderjarigen als daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Zoals bijvoorbeeld mijn accountant, autoresponder en webhosting. 

    

Beveiliging

Bij wet geeft aan dat ik verplicht ben jouw gegevens te beschermen. Dat doe ik ook. Ik heb passende technische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen.

Op internet bewaar ik niets van jou.

Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon en computer. Deze zijn beveiligd met een code en/of vingerafdruk.

Alles wat we via WhatsApp of Facebook Messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij Ja op zeiden als gebruikers van die diensten.

 

Persoonsgegevens nodig voor het aanvragen van de Krachtige Tips op mijn website worden verwerkt in het programma Active Campaign. Heb je ook toestemming gegeven voor mijn nieuwsbrief? Afmelden kan je ieder moment zelf doen via een link onder aan de nieuwsbrief.

 

Mijn site (www.krachtigkint.nl) alleen voor eenzijdig verkeer. Ik schrijf en jij leest. Je kunt daar geen interactie met mij hebben. Je kunt contact met me opnemen via de contactpagina. Wel analyseer ik de bezoekers van mijn website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op de voorkeuren van de bezoekers.

 

Ik ben bij een  betrouwbare server en vertrouw op de bescherming van gegevens door Novosite. Ik gebruik geen cookies.

 

 

Niet digitale gegevens


Een enkele keer schrijf ik iets over jou op of bewaar iets wat je bij mij maakte. Ik bewaar dat in een afgesloten kast. En alleen ik weet waar de sleutel verstopt is.

  

Foto’s en reviews op website en sociale media

Ik plaats op social media en website geen herkenbare foto’s van je kind, tenzij je daar (schriftelijk) toestemming voor hebt gegeven. Deze toestemming kun je overigens op elk moment intrekken. Ik verwijder dan de foto.

Ervaringen of reviews op de website plaats ik alleen na jouw toestemming. De ervaring kan ook anoniem geplaats worden als je dat wenst.

  

Bewaartermijn

Omdat we al genoeg te bewaren hebben in het leven zal ik jouw gegevens niet langer bewaren dan logisch of nodig is. Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. Maar verder zal ik gegevens van jou niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het werk dat ik met jou doe.

Jouw rechten

Ik respecteer jouw privacy vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je ten alle tijd. Wil je van deze rechten gebruik maken, neem dan contact met me op.

     

Klachten

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Neem dan direct contact met mij op. Komen we er samen niet uit, dan vind ik dat natuurlijk vervelend. Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is het toezichthoudende orgaan op het gebied van de privacybescherming.

 

Ik behoud te alle tijden het recht mijn privacyverklaring te herzien. Ik zal deze wijzigingen aankondigen en deze treden op het aangegeven tijdstip in werking.