Behandelmethode

Wanneer je voor behandeling met INPP hebt gekozen, worden in de regel de volgende stappen doorlopen:
 
Stap 1 - Kennismakingsgesprek en uitgebreide vragenlijst
  
Vooraf hebben we altijd een gratis kennismakingsgesprek om meer informatie te verkrijgen. Voor de behandeling is inzicht nodig in: het verloop van de zwangerschap, hoe is de geboorte gegaan en hoe de verdere ontwikkeling in het eerste jaar was. Ook zal ik vragen naar het verloop van de motorische ontwikkeling en of je kind in de eerste levensjaren een ziekte of virusinfectie heeft gehad. Hiervoor ontvang je van mij een uitgebreide vragenlijst.
 
Stap 2 - Diagnostische beoordeling
  
De leeftijd van je kind bepaalt welke testen gedaan kunnen worden in het grote onderzoek en afhankelijk van de leeftijd kan het onderzoek bij kinderen anderhalf tot twee uur duren. Natuurlijk wordt bij dit onderzoek rekening gehouden met de vermogens van je kind en wat het kan verdragen. Het onderzoek geeft een nauwkeurig overzicht van de motorische ontwikkeling van je kind. 

De volgende gebieden worden getest:

  • grove en fijne motorische coördinatie 
  • evenwicht en balans
  • de bewegingsontwikkeling in het eerste jaar
  • de aanwezigheid/afwezigheid van primitieve reflexen
  • posturale reflexontwikkeling en houding
  • lateraliteit
  • oogbeweging, aanwezigheid van saccades en fixatie
  • visuele waarneming 

Stap 3 - Rapport en uitleg oefenprogramma                 

We maken een nieuwe afspraak waarin we het rapport van het onderzoek bespreken. Hierin staan de testresultaten uitvoering beschreven. Welke reflexen nog aanwezig zijn en welke invloed dat verder op het kind heeft met betrekking tot leren en gedrag.

 

Afbeelding invoegen

Tijdens deze afspraak maken we een start met het individueel samengestelde oefenprogramma.  We gaan de eerste bewegingsoefening samen oefenen. Je krijgt de oefeningen op papier mee, om deze thuis nog na te kijken als dat nodig is.
 
Stap 4 - Herhalingsonderzoek
  
Na 6 tot 8 weken kom je langs voor het reflex herhalingsonderzoek. Hier wordt gekeken naar de vorderingen in het oefenprogramma en welke effecten deze gehad hebben op het dagelijks leven en ook op mogelijke veranderingen die op school of thuis hebben plaatsgevonden met betrekking tot leren.