WoordBeeldTrainer
 
 
 
 

Het succes van het spellingsprogramma WoordBeeldTrainer is niet toevallig. WoordbeeldTrainer is ontwikkeld door Will Missot van het CNLS (www.cnls.nl). De methode werkt waar de standaard aanpak faalt. Niet goed leren spellen zit veel minder vaak  "in het kind" dan gedacht wordt. 

 
Veel kinderen ervaren op school problemen met het huidige spellingsonderwijs. Ons spellingsonderwijs is auditief, dus 'wat hoor je? en 'wat schrijf je dus?'. Voor veel kinderen is dit 'horen' heel lastig zodat zij zich de spellingsregels met de daarbij behorende uitzonderingen niet eigen kunnen maken.
 
WoordBeeldTrainer is gebaseerd op een aantal wetenschappelijke inzichten en pakt het heel anders aan. De resultaten zijn bijzonder goed. WoordBeeldTrainer is een programma dat woordbeeld (visueel) en klankbeeld (auditief) aan elkaar koppelt, waarbij het woord verankerd wordt in het geheugen.
  
 
Het woord boom duurt ongeveer 400 msec. Na een pauze van 100 msec. zal het volgende woord er achter aan komen. Je komt in de problemen als je auditieve verwerkingssnelheid lager ligt. Je hersenen kunnen het dan niet bijbenen. Bij visueel ingestelde kinderen (oa. rechtsgeoriënteerde leerstijl) ligt de visuele verwerkingssnelheid vaak veel hoger dan de auditieve verwerkingssnelheid. Synchronisatieproblemen leiden dan tot spellingsproblemen. Door te synchroniseren hef je de beperking op. Koppel dit aan de meest optimale manier van oefenen van het visueel ingestelde kind en het kan zijn/haar spellingsachterstand inlopen. 

Voor wie is het programma geschikt? 
In principe voor elk kind dat niet kan leren spellen met gebruikmaking van de standaard aanpak via spellingsregels. De grootte van de spellingsachterstand maakt niets uit, ook de leeftijd niet. WoordbeeldTrainer is prima te combineren met de Kernvisiemethode.
 
De eerste sessie
Eerst wordt vastgesteld of je kind toe is aan het werken met het programma WoordbeeldTrainer op de computer. Indien je kind nog niet kan beginnen aan het WoordbeeldTrainer-programma, wordt eerst een bepaalde periode besteed aan het leren onderscheiden van klank, woord en spelling.
 
Dan wordt het instapniveau voor de WoordbeeldTrainer bepaald door middel van het afnemen van het PI-dictee, zoals opgenomen in het landelijk dyslexieprotocol. Vervolgens wordt de visuele en auditieve verwerkingssnelheid bepaald met behulp van de Time-ordertest. Eerst wordt het alfabet ingeoefend, met een visualisatie oefening. Vervolgens kan begonnen worden met oefenen. Dat gebeurt met het computerprogramma WoordbeeldTrainer. Ik leg uit hoe het programma werkt en we gaan samen oefenen.
 
Thuis 
Thuis wordt gewerkt met een eigen licentie van de WoordbeeldTrainer. Dit duurt tussen de 10 en de 15 minuten per keer, 5 dagen per week. Het programma kan niet via mij worden aangeschaft, maar dien je zelf aan te schaffen. Wel krijgen kinderen die door Krachtig Kint gecoacht worden een korting. De kosten voor aanschaf van het programma zijn  € 74,= (inclusief BTW en Krachtig Kint korting).
 
Kinderen die ik begeleid met de WoordBeeldTrainer, komen meestal eens in de 3 tot 4 weken langs. 
Na 2 tot 3 maanden wordt het PI-dictee opnieuw afgenomen, en deze score wordt vergeleken met die van het instapniveau, om op die manier de vorderingen inzichtelijk te maken. Het totale traject bedraagt hooguit 15 tot 16 weken.