De eerste stap van de ontdekkingsreis...
 
De aanmelding van je kind gebeurt meestal via de telefoon of mail. Hierin kun je als ouder in het kort aangeven waar je kind tegen aanloopt.
  
Het coachingstraject
 
De eerste sessie start met een intake van een half uur. Deze intake is gratis. Hierna kunnen we gezamelijk beoordelen of ik de persoon ben, die je kind kan helpen.  
 
Ieder kind is anders. Na de intake wordt dan ook gekeken welke aanpak het beste bij jouw kind past. Vaak is het een combinatie van verschillende werkvormen. Kracht Kint past ook alle werkvormen aan op het individuele kind. Uitgangspunt hierbij is dat de kwaliteiten van je kind gebruikt worden. Om resultaat te bereiken, maar ook zodat je kind het leuk vindt om naar de afspraken te komen.
 
De ondersteuning door ouder(s) of verzorger(s) is van groot belang. Vandaar dat de sessie ook altijd samen is met
ouder(s)/verzorger(s) en kind. Ook al wordt leren makkelijker en leuker, er moet wel hard gewerkt worden.
 
Omdat ik het belangrijk vind dat een kind na schooltijd kan buitenspelen en zich kan ontspannen, vindt de begeleiding zoveel mogelijk plaats onder schooltijd.