Kenmerken rechtsgeoriënteerde leerstijl
 
 
Herken jij je kind in een groot aantal van onderstaande kenmerken, dan heeft je kind waarschijnlijk een rechtsgeoriënteerde leerstijl.
 • Praat snel en maakt veel gebruik van armbewegingen en mimiek.
 • Heeft vaak moeite om het juiste woord te vinden en zegt dan 'dinges'of 'je weet wel'.
 • Is creatief en initiatiefrijk.
 • Heeft een levendige fantasie.
 • Wordt door de omgeving vaak als chaotisch ervaren of is juist zeer ordelijk.
 • Gaat eerst doen en dan pas denken.
 • Is gevoelig voor harde geluiden of plotselinge confrontaties.
 • Heeft moeite met het vasthouden van de pen of heeft een zwak handschrift.
 • Is snel afgeleid.
 • Is gevoelig voor kritiek. En is daarom ook vaak perfectionistisch en/of faalangstig.
 • Houdt van lego, puzzels en het maken van dingen. Daarnaast zijn de tv en de computer favoriet.
 • Heeft een zwak besef van tijd.
 • Vragen en opdrachten moeten vaak herhaald worden voor dat ze worden uitgevoerd.
 • Heeft een uitstekende lange termijn geheugen als het gaat om ervaringen, locaties en gezichten.
 • Emotioneel zeer gevoelig.

De kinderen met een rechtsgeoriënteerde leerstijl zetten geen stapjes, maar willen direct naar de oplossing toe. Ze kijken daar of zij het goed hebben gedaan. Zij werken vanuit het grote beeld en leren door verbanden te zien. Dit betekent niet dat ze dom zijn of een leerstoornis hebben, maar alleen dat ze op een andere manier leren. De Kernvisie methode leert deze kinderen om direct een woordbeeld, letterbeeld of rekensombeeld te creëren.