De Kernvisie methode
  
 
 

 'Beelddenkers' werden ze vroeger genoemd; kinderen met een sterke voorkeur voor de visuele leerstijl, dus het denken in beelden en plaatjes. Als je ze vraagt wat ze eergisteren hebben gegeten, kijken ze eerst omhoog om het antwoord (het plaatje) terug te vinden in hun visuele geheugen.

Op school herken je ze aan hun rijke fantasie, enthousiasme en creativiteit. Het zijn vaak slimme kinderen die alles willen weten over bijvoorbeeld dinosaurussen, de natuur, het heelal. Deze kinderen zijn erg gevoelig voor sfeer (in de klas) en kunnen erg perfectionistisch zijn. Toch blijven hun schoolprestaties achter bij wat je van ze zou verwachten. Ze worden als een probleemgeval gezien. Is er sprake van dyslexie, dyscalculie, ad(h)d? Leerkrachten signaleren deze problemen vaak wel en geven aan dat het kind intelligent genoeg is, maar dat 'het' er niet als zodanig uitkomt. Als ouder probeert je je kind zoveel mogelijk te ondersteunen, maar ondanks de inzet van je kind, jezelf en de leerkracht wil het niet vlotten.
 
 
 

De Kernvisie methode maakt gebruik van het talent dat deze kinderen reeds hebben. Het leert hem woordbeelden te maken en deze actief op te slaan in het lange termijngeheugen. Hierna kan het kind het woord te alle tijden reproduceren. Wanneer het kind deze "techniek" beheerst, kan dit ook worden toegepast op spellingsregels, tafel en rekenvarianten.

 
Het kind ontdekt, dat het wel goed kan leren en krijgt er weer zin in!